Ilmastonmuutoksen torjunnan liiketoimintamahdollisuuksiin keskittyvä Climate Leadership Coalition (CLC) kasvatti jälleen jäsenmääräänsä. Vuoden 2016 lopussa jäseniä oli 31 ja yhdistyksen hallitus hyväksyi 8.2.2017 uusiksi jäseniksi Energiateollisuus ry:n, Turun Yliopiston, Åbo Akademin ja Ålandsbankenin.

Jäsenmäärän kasvun taustalla on yritysten huoli ilmastonmuutoksen kiihtymisestä ja ymmärrys sen hillitsemiseen tarvittavista liiketoimintaratkaisuista. Vuosi 2016 oli maailman mittaushistorian lämpimin. Seitsemästätoista lämpimimmästä vuodesta 16 on ollut vuoden 2000 jälkeen. Globaalin lämpötilan kasvaessa myös ilmastonmuutosta hillitsevien organisaatioiden määrä kasvaa. Kansainväliseen, ilmastomuutosta liiketoimintaratkaisuilla hillitsevään We Mean Business -koalitioon on liittynyt jo 504 suurta kansainvälistä yritystä, joiden yhteinen liikevaihto on yli 8.000 miljardia dollaria ja 183 sijoitusalan toimijaa, jotka vastaavat yli 20.000 miljardin dollarin sijoituspääomasta.

”Ilmastonmuutoksen haaste on ennen kaikkea yhdessä tekemisen haaste. Oli kyse kansainvälisen ilmastopolitiikan neuvottelupöydistä tai kunnallisista energiaratkaisuista, päätökset tarvitsevat joukkojen tuen ja käytännön tekoja muuttuakseen sanoista käytännöksi. Climate Leadership Coalition on erinomainen esimerkki ratkaisuhakuisen yhteistyön voimasta ja Energiateollisuus kulkee mielellään tässä edelläkävijöiden joukossa,” toteaa toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

”Haluamme vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen ja haastaa muita yrityksiä mukaan ottamaan vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Viime vuonna lanseerasimme ilmastovaikutuksia mittaavan Itämerikortin. Itämerikortin ja siihen kytketyn Åland Indexin ansiosta asiakas näkee ostostensa hiilijalanjäljen. Halutessaan asiakas voi parantaa Itämeren tilaa lahjoittamalla rahaa luonnonsuojeluun tai muuttamalla käyttäytymistään. CLCn toiminta tukee hyvin tavoitteitamme,” kertoo Anne-Maria Salonius, Ålandsbankenin Suomen liiketoiminta-alueen johtaja.

”Turun yliopistolla on biologista ja laaja-alaista ympäristöön kohdistuvaa tutkimusta niin kotimaassa (biologiset tutkimusasemat Saaristomerellä ja Utsjoella) kuin maailmalla (muun muassa Amazon-projekti Etelä-Amerikassa). Yliopiston yksi tutkimuksen temaattisista profilaatioaloista on ”Biotulevaisuus”, jossa erityisenä kohteena ovat tulevaisuuden bioenergia ja ruoka. Turun yliopisto osallistuu CLC:n toimintaan niin ajankohtaisen koulutuksen järjestäjänä kuin tutkimushankkeilla”, toteaa rehtori Kalervo Väänänen.

”Uusiutuva energia, resursseja säästävä kiertotalous ja hiilineutraali kehitystoiminta ovat keskeisesti mukana Åbo Akademin tutkimuksessa ja opetuksessa. Erityisesti biomassapohjaisten raaka-aineitten jalostus uusiksi tuotteiksi tai korkea-arvoiseksi energiaksi ovat kansainvälisiä huippututkimuksen alueitamme. Osallistumalla CLC:n toimintaan saamme tärkeän näköalaikkunan ja kontaktifoorumin hiilineutraalin tulevaisuuden rakentamiseen,” kertoo rehtori Mikko Hupa.

Yhdistys on saanut talven aikana myös merkittäviä henkilöjäsenvahvistuksia. Henkilöjäseniksi ovat liittyneet muiden muassa Jorma Ollila ja Matti Rihko. Toiminnan kasvaessa myös henkilöstö on saanut vahvistusta. Pitkän uran Suomen Pankissa ja Aktiassa tehnyt Timo Tyrväinen on nimetty yhdistyksen pääekonomistiksi.

”Vaikka ilmastonmuutos on suurin ihmiskunnan koskaan kohtaama kollektiivinen haaste, pahin mahdollinen voidaan vielä estää. On hienoa päästä kehittämään ilmastoratkaisuja Suomen johtavien toimijoiden kanssa,” toteaa Tyrväinen. Cleantech Finlandin johtajana aiemmin toiminut Kaisa Hernberg on nimetty yhdistyksen kehitysjohtajaksi.

”Olen erittäin tyytyväinen yhdistyksemme tuloksiin sekä kasvuun. Olemme saaneet aikaan merkittäviä muutoksia Suomessa ja päässeet mukaan myös kansainvälisesti vaikutusvaltaisiin hankkeisiin. Esimerkkinä tästä voi mainita hallituksemme jäsenen Pekka Lundmarkin kutsuminen CDP:n ja We Mean Business – koalition Carbon Pricing Corridors -hankkeen korkean tason paneelin jäseneksi. Toivotan myös yhdistyksen uudet jäsenet ja toimihenkilöt lämpimästi tervetulleiksi”, toteaa CLC:n hallituksen puheenjohtajana vuoden 2017 alusta toiminut Henrik Ehrnrooth.

Lisätietoja

Henrik Ehrnrooth
Hallituksen puheenjohtaja, CLC
peggy.hagberg@poyry.com

Jouni Keronen
Toiminnanjohtaja, CLC
p. 050 4534881, jouni.keronen@clc.fi

Climate Leadership Coalition (CLC) on Suomen johtavien yritysten ja organisaatioiden muodostama yhdistys, joka torjuu ilmastonmuutosta luomalla puhtaita ympäristömyönteisiä ratkaisuja. Yhdistys kannustaa kaikkia siirtymään hiilineutraaliin ja luonnonvaroja kestävästi hyödyntävään toimintatapaan. CLC on myös jäsenenä vaikutusvaltaisessa kansainvälisessä We Mean Business -verkostossa ja osallistuu ilmastoneuvotteluihin tarkkailijastatuksella. www.clc.fi