Ilmastonmuutoksen liiketoimintaratkaisuja kehittävä Climate Leadership Coalition (CLC), on nimittänyt uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä valinnut ensi vuoden kärkihankkeet. Vuonna 2017 yhdistys keskittyy myötävaikuttamaan Suomen hiilineutraalius-strategian määrittelyyn osana Pohjoismaisia markkinoita sekä etsimään keinoja hiilidioksidin hinnoittelun vaikuttavuuden parantamiseksi.

CLC:n hallituksen jäseniksi 1.1.2017 alkaen on valittu

  • Henrik Ehrnrooth (pj)
  • Taavi Heikkilä
  • Pertti Korhonen
  • Mikko Kosonen (vpj)
  • Pekka Lundmark
  • Aleksi Randell
  • Timo Ritakallio.

Henrik Ehrnrooth on valittu hallituksen puheenjohtajaksi erovuoroisen Pertti Korhosen seuraajaksi. Ehrnrooth on myös Otava-konsernin ja Pöyryn hallitusten puheenjohtaja. Hallituksen varapuheenjohtajan jatkaa Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.

”Vaikka CLC on vasta kaksi vuotta vanha yhdistys, se on jo saanut aikaan merkittäviä tuloksia sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Yhdistyksen kasvaessa voimme ottaa entistä suurempia tavoitteita ja kasvattaa kädenjälkeämme ilmastonmuutoksen hillinnässä. Otan haasteen ilolla vastaan”, toteaa Henrik Ehrnrooth.

Toimintavuoden aikana yhdistyksen keskeisiä aikaansaannoksia ovat olleet muun muassa kesäkuussa säätiönä aloittaneen Smart & Clean -hankkeen kehittäminen, Helsingin pörssiin listattujen yritysten hiilijalanjäljen analyysi sekä työkalut hiiliriskien ja ilmastoriskien arviointiin. Edellä mainituissa hankkeissa Sitra on ottanut vetovastuun projekteista, CLC:n jäsenten avustaessa hankkeiden suunnittelussa ja eteenpäin viennissä. Suomessa kehitetty, myös CLC:n tukema kansalaisen Ilmastolupaus -kampanja on päässyt hyvään yhteistyöhön YK:n kanssa, ja hiilidioksidin hinnoittelun kehittämiseksi yhdistys on tehnyt aloitteita, joista alan johtavat tahot ovat olleet kiinnostuneita. Yhdistykselle on myös myönnetty tarkkailija-status Marokon COP22-ilmastoneuvotteluihin.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Jouni Keronen, Climate Leadership Coalition, p. 050 453 4881, jouni.keronen@clc.fi
Viestinnän asiantuntija Tuula Sjöstedt, Sitra ja Climate Leadership Coalition, p. 050 373 8601, tuula.sjostedt@sitra.fi

Climate Leadership Coalition (CLC) on Suomen johtavien yritysten ja organisaatioiden muodostama yhdistys, joka torjuu ilmastonmuutosta luomalla puhtaita ympäristömyönteisiä ratkaisuja. Yhdistys kannustaa kaikkia siirtymään hiilineutraaliin ja luonnonvaroja kestävästi hyödyntävään toimintatapaan. CLC on myös jäsenenä vaikutusvaltaisessa kansainvälisessä We Mean Business -verkostossa ja osallistuu ilmastoneuvotteluihin tarkkailija-statuksella. clc.fi