Tomas_Bistrom_001

Tomas Biström

Kemiran toimipaikka Helsingborgissa, Ruotsissa on osoittanut, että teollinen symbioosi ja kiertotalous eivät ole vain teoriaa, vaan ne toimivat ja tuovat etua kaikille osapuolille. Kemiran operoimassa teollisuuspuistossa 20 eri alan yritystä tekee keskinäistä yhteistyötä energian, materiaalien, välineiden, logistiikan, infrastruktuurin ja palveluiden kanssa vähentääkseen kustannuksia ja minimoidakseen vaikutukset ympäristöön.

Tärkeä osa teollista symbioosia on Kemiran prosesseista talteenotetun energian jakaminen. Vuosittain otetaan talteen noin 600 Gwh energiaa, jolla korvataan Kemiran, muiden teollisuuspuiston yritysten sekä Helsingborgin kaupungin primäärien polttoaineiden käyttöä. Tämä talteenotettu energia muodostaa perustan koko Helsingborgin kaupungin kaukolämpöverkolle ja tuottaa 1/3 sen energian tarpeesta. Jos vastaava määrä energiaa tuotettaisiin esimerkiksi öljyllä, vuosittaiset hiilidioksidipäästöt olisivat 150 000 tonnia vuodessa.

Lue lisää Kemiran yritysvastuujohtaja Tomas Biströmin englanninkielisestä blogista.