Yritysten kiinnostus ilmastonmuutoksen torjuntaan on kasvanut. Pariisin ilmastosopimus luo hyvät puitteet ilmastonmuutoksen globaalille hillinnälle. Sopimus sisältää useita yritysten toivomia tavoitteita, kuten läpinäkyvän raportoinnin, säännöt, joilla päästökauppa voidaan maailmanlaajuisesti integroida ilmastonmuutoksen torjuntaan, sekä viiden vuoden välein tarkistettavat yhteiset tavoitteet.

Yritysten kasvanut kiinnostus näkyy Suomessa myös Climate Leadership Coalitionin jäsenmäärässä. Kestäviä ratkaisuja globaaleihin ympäristöhaasteisiin etsivällä yhdistyksellä on jäseniä jo 28. Vuonna 2014 CLC:n jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli yli 90 miljardia euroa, mikä vastaa 23 % kaikkien Suomen yritysten liikevaihdosta. Nasdaq Helsingin pörssin markkina-arvosta CLC-yritykset muodostavat runsaat 45 %. Joulukuussa Climate Leadership Coalitionin jäseniksi hyväksyttiin Ensto Oy, Helen Oy, Huurre Yhtymä, Lassila & Tikanoja Oyj ja Oy SKF Ab.

”Vaikka ilmastosopimukset tehdäänkin valtiotasolla, ovat yritykset kuitenkin ne, jotka tarjoavat ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään. Näitä ratkaisuja etsimme mekin yhdessä kaupunkien, tutkimuslaitosten ja järjestöjen kanssa”, sanoo Climate Leadership Coalitionin hallituksen puheenjohtaja Pertti Korhonen, toivottaen uudet jäsenet tervetulleiksi.

Yritysten, sijoittajien, kaupunkien ja kansalaisten toimet ovat ratkaisevia siinä, pääsemmekö Pariisissa asetettuun +1,5–2C asteen tavoitteeseen. Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan kahden asteen polulle pääsemiseksi investointien päästöttömään energiaan – erityisesti energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan – tulisi maailmanlaajuisesti nelinkertaistua välittömästi vuoden 2013 tasolta ja pysyä yhtä korkealla aina vuoteen 2040 asti.

Muutoksen suuruus näkyi Pariisin kokouksessa, jossa yli 2 000 yritystä, 400 sijoittajaa ja 2 200 kaupunkia julkisti ilmastotavoitteitaan. Suuri joukko näistä yrityksistä ja tavoitteista löytyy YK:n Nazca-portaalista.

Climate Leadership Coalition osallistui Pariisiin kokouksessa ranskalaisen Business for COP21 -kampanjaan. Yhdistys on myös allekirjoittanut Pariisin kokouksen jälkeen julkaistun toimintalupauksen Paris Pledge for Actionin, johon sitoutuneet yli 800 yhteisöä ja yritystä lupautuvat kamppailemaan yhdessä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kampanjan käynnistivät Pariisin ilmastokokouksen järjestäjät yhdessä Cambridgen yliopiston kestävän kehityksen johtajuusinstituutin kanssa.

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja Pertti Korhonen, Climate Leadership Coalition, p. 040 5515 550

toiminnanjohtaja Jouni Keronen, Climate Leadership Coalition, p. 050 4534 881

 

Climate Leadership Coalition (CLC)

Yhdistyksessä toimivat yritykset haluavat löytää kestäviä ratkaisuja globaaleihin ympäristöhaasteisiin, joista keskeisin on ilmastonmuutos. Samalla ne kehittävät hiilineutraaleja ja kestävästi luonnonvaroja hyödyntäviä liiketoimintatapoja. https://clc.fi/