Sitran teettämä tutkimus osoittaa, että Helsingin pörssi on vertailuindekseihin (DAX, OSEBX) nähden vähäpäästöisempi, mutta kuitenkin hiili-intensiivisempi kuin MSCI World -indeksi, jota yleisesti käytetään globaalina vertailuindeksinä.

”Vastuulliset sijoittajat haluavat tietää, mistä heidän sijoitustensa hiilijalanjälki muodostuu. Siksi on tärkeää lisätä läpinäkyvyyttä Nasdaq Helsingin pörssi-indeksiin ja siihen listattuihin yrityksiin. Ilmastonmuutosta pitää hillitä nyt, ja sijoittajilla on tärkeä rooli vähähiilisen talouden luomisessa”, sanoo CLC:n hallituksen puheenjohtaja Pertti Korhonen.

South Pole Group -konsulttiyhtiöllä teetetyn tutkimuksen mukaan Helsingin pörssi on vähähiilisempi kuin Frankfurtin DAX-indeksi tai Oslon OSEBX-indeksi, ja välillisten päästöjen osalta jopa vähäpäästöisempi kuin Eurostoxx 50-indeksi. Helsingin pörssiin listattujen 124 yhtiön yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt ovat pienempiä kuin vertailuindekseissä: 44 % pienempiä kuin Frankfurtin DAX-indeksin yhtiöiden suorat ja epäsuorat päästöt ja 12 % pienempiä kuin Oslon OSEBX-indeksin yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt. Välillisten päästöjen osalta Helsingin pörssilistauksen päästöt ovat 34 % alhaisemmat kuin DAX-indeksin ja jopa 46 % alhaisemmat OSEBX-indeksiin verrattuna.

Tutkimuksen mukaan sijoittamalla Nasdaq Helsingin pörssi-indeksiin miljoona euroa, sijoittaja rahoittaa suoria ja epäsuoria hiilidioksidipäästöjä 294 tonnia (CO2e). Jos mukaan lasketaan myös toimitusketjun ja tuotteiden käytöstä aiheutuvat päästöt, on rahoitettujen päästöjen osuus miljoonan euron salkulle 893 tonnia hiilidioksidipäästöjä (CO2e).

Tehdyssä analyysissä on kyse pistetarkastelusta, joka perustuu yhtiöiden vuonna 2014 raportoimaan päästödataan. Tärkeämpää kuitenkin on miettiä, miltä yritysten päästöprofiili näyttää tulevaisuudessa ja mitä strategioita ja tavoitteita yrityksissä on asetettu CO2-päästöjen vähentämiseksi.

Tutkimuksen tulokset esiteltiin osana YK:n SSE Regional Dialogue: Nordic Countries -tapahtumaa, johon osallistui yli 100 listayhtiöiden johtajaa, institutionaalista sijoittajaa, rahoitusmarkkinoiden valvojien edustajaa sekä Nasdaq Nordicin johtoa. Pohjoismaiset pörssit ilmoittivat tänään sitoutumisestaan YK:n Sustainable Stock Exchanges (SSE) -aloitteeseen. Tilaisuudessa julkaistiin raportin lisäksi sijoittajatyökalu, jonka avulla sijoittajat voivat itse arvioida salkkunsa hiilijalanjälkeä verrattuna Helsingin pörssin yleisindeksiin. Tämä madaltaa myös kynnystä ulkomaisten sijoitusten ilmastoriskien arvioimiseen.

Tutkimusta ideoitiin ja suunniteltiin CLC:n sijoittajateemaryhmässä ja Sitra teetätti sen yhteistyössä Nasdaq Helsingin ja CLC:n kanssa.

Lisätiedot: 

Tiina Kähö
Johtava asiantuntija, hiilineutraali teollisuus
Tiina.Kaho@sitra.fi
+358 294 618 235

Tuula Sjöstedt
Asiantuntija, viestintä ja yhteistyösuhteet
Tuula.Sjostedt@sitra.fi
+358 294 618 429

Jouni Keronen
Toiminnanjohtaja, Climate Leadership Coalition
jouni.keronen@h2t.fi
+358 50 4534881