7-8.6.2015 kokoontuneet G7-maiden valtionpäämiehet pääsivät konsensukseen ilmastotavoitteitten suhteen. Konsensus noudatteli kansainvälisen ilmastopaneelin johtopäätöksiä ja suosituksia. Yhteisessä lausunnossa (sivu 12) todetaan, että tavoitteena on lopettaa fossiilienergian käyttö vuosisadan loppuun mennessä.

Suuri joukko vastuullisia yrityksia edustavia järjestöjä oli toivonut nopeampia tavoitteita hiilineutraaliuden suhteen (lähde). Tässä joukossa CLCkin oli mukana.

G7 maiden lausunnossa todetaan myös, että vuoteen 2050 mennessä kasvihuonekaasupäästöjä pitäisi vähentää 40-70%. ”G7:n globaalin päästövähennystavoitteen ohjenuoraksi ottama 40-70 %:n haarukan yläpää on IPCC:n suositusten ja EU:n tavoitteiden mukainen. 60-70 % päästövähennys ja sitä kohti etenevä polku mahdollistaisivat uskottavalla todennäköisyydellä ilmaston lämpenemisen pitämisen enintään kahdessa asteessa.” toteaa CLC hallituksen puheenjohtaja Pertti Korhonen.

Tavoitteitten aikaistuminen näkyy myös Kiinan uusimmissa esityksissä ja raporteissa. Pariisin Business and Climate Summitissa 21.5.2015 puhunut Kiinan kantaverkkoyhtiön pääjohtaja Liu Zhenya esitti yhtiönsä vision olevan, että vuonna 2050 80% energiasta on ei-fossiilista. Uusiutuvan energian käyttö kasvanut valtavasti ja uusiutuvilla tehtyä sähköä siirretään ultrakorkean jännitteen supergrideillä maanosien sisällä ja välillä. Uunituoretta tietoa Kiinan etenemisestä löytyy täältä.