Ilmastonmuutos pakottaa yrityksiä, kaupunkeja ja koko yhteiskuntaa muuttamaan toimintatapojaan vähähiilisemmäksi. Tuhannet kaupungit ovat jo Euroopassakin tehneet tavoitteet vähähiilisyyden saavuttamiseksi. Kasvihuonekaasupäästöjä vähentävien yritysten lukumäärä ja ambitiotaso kasvaa. Johtavien yritysten ns. CDP A-listallakin on jo 187 suurta yritystä, joiden keskimääräinen kasvihuonekaasupäästövähennys on 9% vuodessa. 20-21.5.2015 järjestetyssä Business and Climate Summitissa 25 kansainvälistä yritysverkostoa, jäseninä yli 6,5 miljoonaa yritystä, lupasivat johtaa yhteiskuntaa kohti vähähiilistä tulevaisuutta  (http://www.businessclimatesummit.com/wp-content/uploads/2015/05/Business-Climate-Summit-Press-release.pdf).

Viime vuosina on syntynyt useita kansainvälisiä yritysverkostoja, jotka panostavat vähähiilisempien liiketoimintojen kehittämiseen. Yksi suurimmista on We Mean Business (http://www.wemeanbusinesscoalition.org/), jonka yhteistyökumppaniksi myös CLC on hyväksytty. Yhdistys oli myös yksi Pariisin Business & Climate Summitin pääjärjestäjistä.

Myös Suomessa yritysten ilmastoherätys etenee. Tämä näkyy mm. CLC-yhdistyksemme kasvussa. Jäseniä on jo 18 ja 5.5.2015 pidetyssä yhdistyksen hallituksen kokouksessa hyväksyttiin kolme uutta jäsentä. ”VR, Uponor ja Turku Energia ovat sitoutuneet kunnianhimoisiin tavoitteisiin hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja osoittavat esimerkillistä johtajuutta. Toivotan heidät lämpimästi tervetulleiksi joukkoomme.” toteaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Pertti Korhonen.

”VR-konserni on edelläkävijä liikenteen energiatehokkuudessa ja uusiutuvan energian käytössä junaliikenteessä. Jäsenyys CLC:ssä tukee tavoitteitamme tarjota asiakkaillemme yhä parempia ja puhtaampia palveluja”, toimitusjohtaja Mikael Aro, VR Group. ”Uponor on sitounut rakennetun ympäristön kestävään kehitykseen ja liiketoiminnan hiilineutraaliuden tavoitteeseen. Climate Leadership Coalition tarjoaa tähän työhön hienon viitekehyksen ja kumppaniverkoston”, toimitusjohtaja Jyri Luomakoski, Uponor.

”Turku Energia on jo pitkään panostanut Turun alueen ilmanlaadun parantamiseen. Strategisena tavoitteenamme on, että myymästämme sähköstä ja lämmöstä 50 % on tuotettu uusiutuvalla energialla vuoteen 2020 mennessä. Turku Energia on myös saanut tunnustusta ilmastomyönteisistä toimenpiteistään: yrityksellemme myönnettiin tänä keväänä Energiateollisuuden Vuoden 2015 ilmastoteko-palkinto. Uskomme että Climate Leadership Coalition (CLC) antaa Turku Energialle mahdollisuuden kertoa toimivista ratkaisuistaan arvovaltaiselle kumppanuusverkostolle sekä toisaalta mahdollistaa myös oppimisen muiden verkoston jäsenten tekemistä ilmanlaatua parantavista toimenpiteistä”, toteaa toimitusjohtaja Risto Vaittinen.

Climate Leadership Coalition – yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia.

Lisätietoja
Pertti Korhonen, hallituksen puheenjohtaja
Jouni Keronen, toiminnanjohtaja
www.clc.fi