CLC:n teknis-tieteellinen innovaatio-osaaminen vahvistuu, kun sen uutena jäsenenä aloittaa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

”Olen iloinen CLC:n saadessa joukkoonsa kansallisesti merkittävän tutkimuslaitoksen. CLC:n tarkoituksena on kannustaa jäseniään ja muita merkittäviä organisaatioita kehittämään uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. VTT:n korkea tieteellinen ja tutkimuksellinen osaaminen tuo vankan perustan konkreettisten avausten löytämiseksi. Ilmastonmuutosta ei voida hillitä ilman tieteellisen yhteisön ja yritysten välistä yhteistyötä.” Sanoo CLC:n toiminnanjohtaja Jouni Keronen.

”CLC:n jäsenenä voimme tuoda yhteistyöhön moniteknologisen osaamisemme ja innovointikykymme, joka luo hyvän pohjan vähähiilisen tulevaisuuden visioinnille ja toteuttamiselle sekä alan liiketoiminnan kasvattamiselle Suomessa”, toteaa VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori.

Climate Leadership Coalition – yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia.

www.vtt.fi