Ilmastonmuutokseen vakavasti suhtautuvien ja valmiuksiaan sen ratkaisemiseksi kehittävien yritysten ja organisaatioiden joukko laajenee. Sitran Taloustutkimuksella teettämän kyselytutkimuksen mukaan 83% suomalaisista yrityksistä näkee ilmastonmuutoksen merkittävänä toimintaansa vaikuttavana tekijänä. Tämä näkyy myös CLC:n toiminnan laajentumisena kun aiempien jäsenten lisäksi helmikuussa mukaan liittyivät omilla toimialoillaan johtavien organisaatioden joukkoon kuuluvat Finnair, Ilmarinen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Nordea, Porvoon Energia, VVO ja Vaisala.

”Toivotan uudet jäsenet tervetulleiksi ja olen erittäin iloinen siitä, miten laajasti suomalaisessa yrityskentässä on herätty ilmastonmuutoksen uhkiin ja mahdollisuuksiin. Voimme kasvattaa ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvistä ratkaisuista merkittävää uutta vientiliiketoimintaa ja samalla saada aikaan maailmalla ”kädenjäljen”, joka on merkittävästi suurempi kuin pelkästään Suomen omien päästöjen vähentäminen.” toteaa CLC:n hallituksen puheenjohtaja, Outotecin toimitusjohtaja Pertti Korhonen.

Climate Leadership Coalition – yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia.

CLC toiminnan painopisteet vuonna 2015 ovat:

– pääkaupunkiseudun kehittymisen tukeminen kansainväliseksi clean tech – referenssialueeksi

– hiilidioksidin globaalien hintamekanismien kehitys osana Maailmanpankin Carbon Pricing Leadership – koalitiota

– hiilisijoitus- ja ilmastonmuutosriskien hallintamenetelmien kehitys

– organisaatioiden hiilijalanjäljen vähentäminen

– vähähiilisten liikenne- ja rakentamisratkaisujen kehittäminen sekä

– uusiutuvan energian, energiavarastojen sekä kysyntäjoustoihin liittyvien ratkaisujen kehittäminen.

Lisätietoja:

Pertti Korhonen, p. 040 5515550
Jouni Keronen, toiminnanjohtaja, p. 050 4534881
www.clc.fi