CLIMATE LEADERSHIP COALITION on Euroopan suurin voittoa tavoittelematon ilmasto-businessverkosto.
YHDISTYKSEMME 89 JÄSENTÄ työllistävät maailmanlaajuisesti 530 000 ihmistä.
Uskomme, että siirtymä kestävään kehitykseen perustuvaan maailmaan on taloudellisesti järkevää ja rahoitettavissa.

CLIMATE LEADERSHIP COALITION on Euroopan suurin voittoa tavoittelematon ilmasto-businessverkosto. YHDISTYKSEMME 89 JÄSENTÄ työllistävät maailmanlaajuisesti 530 000 ihmistä.  Uskomme, että siirtymä kestävään kehitykseen perustuvaan maailmaan on taloudellisesti järkevää ja rahoitettavissa.

UUTISET JA POLITIIKKAEHDOTUKSET

Climate Leadership Coalition: Suomen tehtävä rohkeampi vetystrategia

Climate Leadership Coalition (CLC) peräänkuuluttaa Suomelta rohkeaa vetystrategiaa. Nyt valmisteilla oleva vetystrategia ei CLC:n mielestä vielä vastaa suomalaisen liike-elämän tarpeisiin eikä vauhdita täysimääräisesti siirtymää kohti 1,5 asteen ilmastotavoitetta. CLC...

CLC:n lausunto kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnoksesta

Climate Leadership Coalition kiittää mahdollisuudesta lausua koskien luonnosta kansallisesta ilmasto- ja energiastrategiasta VN/11385/2020. Nykyinen ilmasto- ja energiastrategia käsittelee haastetta erityisesti yhdestä tärkeästä näkökulmasta: energian saatavuuden,...

Kokoukset ja
tilaisuudet

LIITY MEIHIN

Yritystä

Yliopistoa

Etujärjestöä

Kaupunkia

Tutkimuslaitosta

Työmarkkinakeskusjärjestö

Säätiö