CLIMATE LEADERSHIP COALITION ON EUROOPAN SUURIN VOITTOA TAVOITTELEMATON ILMASTO-BUSINESSVERKOSTO. YHDISTYKSEMME 99 JÄSENTÄ TYÖLLISTÄVÄT MAAILMANLAAJUISESTI LÄHES MILJOONA IHMISTÄ. USKOMME, ETTÄ SIIRTYMÄ KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN PERUSTUVAAN MAAILMAAN ON TALOUDELLISESTI JÄRKEVÄÄ JA RAHOITETTAVISSA.

UUTISET JA POLITIIKKAEHDOTUKSET

CLC:n lausunto hallituksen Ilmastovuosikertomuksesta 2023

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Climate Leadership Coalition ry:ltä (CLC) asiantuntijalausuntoa Ilmastovuosikertomuksesta 2023 (K 17/2023 vp). Kiitämme tästä mahdollisuudesta. Ilmastovuosikertomus antaa hyvän kuvan yleisestä kasvihuonekaasujen...

Kokoukset ja
tilaisuudet

LIITY MEIHIN

Yritystä

Yliopistoa

Etujärjestöä

Kaupunkia

Tutkimuslaitosta

Työmarkkinakeskusjärjestö

Säätiö