CLIMATE LEADERSHIP COALITION on Euroopan suurin voittoa tavoittelematon ilmasto-businessverkosto.
YHDISTYKSEMME 95 JÄSENTÄ työllistävät maailmanlaajuisesti 540 000 ihmistä.
Uskomme, että siirtymä kestävään kehitykseen perustuvaan maailmaan on taloudellisesti järkevää ja rahoitettavissa.

CLIMATE LEADERSHIP COALITION on Euroopan suurin voittoa tavoittelematon ilmasto-businessverkosto. YHDISTYKSEMME 95 JÄSENTÄ työllistävät maailmanlaajuisesti 540 000 ihmistä.  Uskomme, että siirtymä kestävään kehitykseen perustuvaan maailmaan on taloudellisesti järkevää ja rahoitettavissa.

UUTISET JA POLITIIKKAEHDOTUKSET

Climate Leadership Coalitionin uusi hallitus valittu

Ilmastonmuutoksen yrityslähtöisiä ratkaisuja kehittävä Climate Leadership Coalition (CLC) on valinnut uusiksi hallituksen jäseniksi Fiskars Groupin toimitusjohtaja Nathalie Ahlströmin ja Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kaskon. Hallituksen uudeksi...

CLC:n lausunto hallituksen esityksestä laiksi Ilmastorahasto Oy:stä

CLC kiittää mahdollisuudesta lausua koskien hallituksen esitystä laiksi Ilmastorahasto Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä (HE 116/202 vp). Näemme tarpeellisena säätää lailla Ilmastorahaston toiminnasta ja hallinnosta sekä erityisesti...

Kokoukset ja
tilaisuudet

LIITY MEIHIN

Yritystä

Yliopistoa

Etujärjestöä

Kaupunkia

Tutkimuslaitosta

Työmarkkinakeskusjärjestö

Säätiö