21syys2016

Ilmastonmuutoksen World Cup Turussa ti 27.9. Pohjola vs. muu maailma

Pariisin historiallisessa ilmastosopimuksessa maailman maat sitoutuivat pitämään maapallon lämpötilan nousun alle kahdessa Celsius-asteessa. Tämä edellyttää kaikilta mailta konkreettisia suunnitelmia päästövähennyksistä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Mitä tekee Suomi? Climate Leadership Coalitionin syysseminaarissa Turussa keskustellaan tästä ja siitä, miten Ruotsi on aiheeseen tarttunut. Ruotsi suunnittelee siirtymistä hiilineutraaliksi vuoteen 2045 mennessä. Tämä pitää sisällään mm. luopumisen fossiilisisten polttoaineiden käytöstä. Tällä hetkellä
  • 21 syys, 2016
  • Tuula Sjöstedt
  • 0 Comments
Read more
21syys2016

Keskustelua yritysten keinoista ja mahdollisuuksista sopeutua muuttuvaan ilmastoon

 Maanantaina 19.9.2016 yrityksiä ja organisaatioita kokoontuu keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia niistä käytännön keinoista, joita yrityksillä on muuttuvaan ilmastoon sopeutumiseksi. Ilmastonmuutos on globaali haaste, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan yhteistyötä sekä samanaikaisia toimia niin ilmastonmuutoksen hillinnän kuin sopeutumisenkin saralla. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tarkoittaa kykyä mukautua ilmastonmuutokseen, ehkäistä ja lieventää sen haitallisia vaikutuksia tai selviytyä sen seurauksista sekä kykyä hyödyntää muutoksesta syntyviä mahdollisuuksia.
  • 21 syys, 2016
  • Tuula Sjöstedt
  • 0 Comments
  • bisnes, ilmasto, ilmastonmuutos, liiketoiminta, sopeutuminen,
Read more