Climate Leadership Coalition: Euroopan vihreä elvytys parantamaan työllisyyttä ja vaihtotasetta

Ilmastoverkosto Climate Leadership Coalitionin mielestä EU:n Green Dealin toteuttamista COVID-19 pandemian vuoksi ei ole syytä hidastaa. Green Dealin tulisi päinvastoin muodostaa EU:n elvytystoimen-piteiden ydin. Euroopan komission odotetaan julkistavan tämän viikon aikana Green Recovery -suunnitelmansa, jonka pohjalta käynnistetään koronaviruksen aiheuttaman taloussokin merkittävät elvytystoimet. Välittömien terveysvaikutusten lisäksi COVID-19 pandemia tullee johtamaan maailmanlaajuisen taantumaan kuukausia kestävien talouden rajoitustoimenpiteiden... Continue Reading →

Climate Leadership Coalition proposes ambitious long-term climate goals and a systemic, market-driven solution

Europe’s largest climate business network the Climate Leadership Coalition supports the European Commission’s Green Deal.  On 11 September 2019 Climate Leadership Coalition (CLC) made a statement calling for a more ambitious and predictable EU-wide systemic solution for achieving climate goals. This document summarizes and clarifies the key messages. CLC brings to Commission’s attention four recommendations for... Continue Reading →

Climate Leadership Coalitionin kommentit EU-komission ehdotukseen Euroopan ilmastolaiksi

Climate Leadership Coalition (CLC) tukee Euroopan komission ehdotusta EU:n ilmastolaiksi, joka on keskeinen osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaista tavoitetta ilmastoneutraalista EU:sta vuoteen 2050 mennessä. Ehdotus ilmastoneutraaliudesta lisää pitkän aikavälin ennakoitavuutta, mikä on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemisen edellyttämien yksityisten investointien aikaansaamiseksi. CLC haluaa kuitenkin tuoda esiin seuraavat näkökohdat ennen kuin vihreän kehityksen ohjelman mukaisesta lainsäädäntökokonaisuudesta päätetään:... Continue Reading →

Climate Leadership Coalition welcomes the commission’s proposal for EU Climate Law and presents some remarks

Climate Leadership Coalition (CLC) welcomes the European Commission’s proposal for Climate Law as a key component of the European Green Deal to reach climate neutrality by 2050. The Commission's Climate Law proposal with the goal of climate neutrality by 2050 will improve the long-term legal predictability that is required to enable massive investment from companies.... Continue Reading →

Lausunto koskien vihreän siirtymän rahoitusta ja Kestävä Eurooppa investointiohjelmaa

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Climate Leadership Coalitionilta (CLC) kirjallista lausuntoa Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa – investointiohjelmasta. Kuten Suomikin Valtiovarainministeriön muistiossa esittää, myös CLC pitää ensiarvoisen tärkeänä, että EU:ssa luodaan suotuisat puitteet ja tarkoituksenmukaiset instrumentit, joiden avulla voidaan mahdollisimman kustannustehokkaasti kannustaa yksityisiä toimijoita edistämään ja rahoittamaan kestäviä investointeja. Julkisen rahoituksen rooli on vauhdittaa yksityisen rahoituksen... Continue Reading →

Climate action and the 2019 Finnish government programme

The Climate Leadership Coalition is a network of businesses, universities, research organisations and local authorities founded in 2014. Its purpose is to enhance the competitiveness of businesses and research organisations, to improve their ability to respond to the threats posed by climate change and natural resource scarcity and to support them in pursuing the business... Continue Reading →

Ilmastotoimet Suomen hallitusohjelmassa 2019

Climate Leadership Coalition on yritysten, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja kaupunkien vuonna 2014 perustama verkosto. Tavoitteenamme on parantaa elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden kilpailukykyä, valmiutta vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyä hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia. CLC:llä on yli 50 jäsentä, jotka edustavat noin puolta Helsingin pörssin markkina-arvosta. http://www.clc.fi Ilmastonmuutos on suurin yksittäinen kansalaisia huolettava uhka ja... Continue Reading →

Lausunto: Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Asia: YM014:00/2015 Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma 1.Kommentoikaa suunnitelmassa linjattuja päästövähennystoimia tai ehdottakaa lisätoimia päästövähennyssektoreittain. Voitte tuoda esiin myös seikkoja, jotka tulisi ottaa huomioon linjausten toimeenpanon suunnittelussa. Liikenne Maatalous Rakennusten erillislämmitys Jätehuolto F-kaasut Työkoneet Muut sektorit 2. Kommentoikaa suunnitelmassa poikkileikkaaville sektoreille linjattuja päästövähennystoimia tai ehdottakaa näille uusia toimia. Voitte myös tuoda esiin seikkoja, jotka tulisi ottaa... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑