Lausunto: Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Asia: YM014:00/2015 Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma 1.Kommentoikaa suunnitelmassa linjattuja päästövähennystoimia tai ehdottakaa lisätoimia päästövähennyssektoreittain. Voitte tuoda esiin myös seikkoja, jotka tulisi ottaa huomioon linjausten toimeenpanon suunnittelussa. Liikenne Maatalous Rakennusten erillislämmitys Jätehuolto F-kaasut Työkoneet Muut sektorit 2. Kommentoikaa suunnitelmassa poikkileikkaaville sektoreille linjattuja päästövähennystoimia tai ehdottakaa näille uusia toimia. Voitte myös tuoda esiin seikkoja, jotka tulisi ottaa... Continue Reading →

Lausunto valtioneuvoston selonteosta kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda 2030:sta – kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavaksi

(VNS 1/2017 vp) Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Climate Leadership Councililta (CLC) kirjallista lausuntoa Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti (https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/VNS+1/2017 ) ja asiantuntijamme on kutsuttu kuultavaksi 31.3.2017. Kiitämme mahdollisuudesta tulla kuulluksi asiassa. Hallituksen kansallinen Agenda2030-toimeenpano rakentuu kahden painopistealueen ympärille. Nämä painopisteet ovat hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi,... Continue Reading →

Lausunto valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

(VNS 7/2016 vp) Eduskunnan ympäristövaliokunta on pyytänyt Climate Leadership Councililta (CLC) kirjallista lausuntoa valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 ja asiantuntijamme on kutsuttu ympäristövaliokuntaan kuultavaksi 15.2.2017. Kiitämme mahdollisuudesta lausua ja tulla kuulluksi asiassa. Energia- ja ilmastostrategian lähtökohtana on EU:n Suomelle sekä Sipilän hallituksen hallitusohjelman asettamat tavoitteet ja strategiassa on tunnistettu niiden saavuttamiseksi tarvittavia... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑