Climate change, leadership and democracy

The outcome of events this week will play a crucial role in determining our ability to manage the climate crisis we now face. Following the recent parliamentary elections in Finland, negotiations are underway to agree a legislative programme for the new coalition government. Climate change is a key theme for these negotiations. We hope that... Continue Reading →

Ilmastonmuutos, johtaminen ja demokratia

Tämä viikko on ratkaiseva ilmastokriisin hillinnän suhteen. Suomessa neuvotellaan hallitusohjelmasta, jossa ilmastonmuutos on keskeinen teema. Toivomme, että siinä priorisoidaan Suomen EU-puheenjohtajuuskauden mahdollisuudet saada EUssa sovittua riittävät ilmastotavoitteiden tiukennukset, Suomi lisää panostuksia ilmastonmuutoksen hillinnässä auttavien tuotteiden ja palveluiden eli hiilikädenjäljen kehittämiseen ja saamme aikaan myös suunnitelmarungon siitä miten Suomi saavuttaa nopeasti ilmastoneutraaliuden, kasvattaen sen jälkeen ilmastopositiivisia... Continue Reading →

More value for CLC members

At CLC we are very interested to hear, what our members think of our activities. In March we conducted our annual member survey to get input and feedback on how to improve further. Of the various activities we offer, theme groups and events are most valued by members. Setting joint climate goals and raising climate... Continue Reading →

CLC spring meeting: How to become a climate leader

Companies can play a crucial role in the fight against climate change. Helping companies and organisations improve their climate leadership is an important part of CLC’s mission. Our annual spring meeting focused on three key tools for systematic climate strategy, business development and reporting: TCFD, science-based targets and carbon handprint. They were presented through cases... Continue Reading →

CLC proposal for the Finnish government programme regarding the development of carbon sinks

As climate change accelerates and its impacts strengthen, actions within all sectors need to be fast tracked. This proposal supplements our former proposal regarding the development of carbon sinks, in which we have already noted: “Sufficiently strong market-based incentives are not in place to attract the development of new carbon sinks and material substitutions. In... Continue Reading →

CLC:n ehdotus hallitusohjelmaan koskien hiilinielujen kehittämistä

Kun ilmastonmuutos kiihtyy ja vaikutukset voimistuvat, on kaikkien sektorien ilmastotoimia nopeutettava. Toimet hiilensidontapotentiaalin osalta ovat nykyisellään vajaakäytössä ja tältä osin CLC:n hallitus täydentää aiempaa hallitusohjelmaehdotustaan.  Aiemmassa ehdotuksessamme todetaan: "Hiilinielujen ja materiaalisubstituutioiden lisäämiseen ei ole tällä hetkellä riittäviä markkinapohjaisia ratkaisuja. Jotta 1,5 C asteen tavoite voidaan saavuttaa, EU tarvitsee kattavaa, systeemistä ilmastopolitiikan ratkaisua, joka kattaa vähennysten lisäksi myös... Continue Reading →

Neste, NunnaUuni, and Wärtsilä awarded for reducing black carbon emissions

The Climate Leadership Coalition, the Bioenergy Association of Finland, the Finnish Innovation Fund Sitra, the Finnish Environment Institute (SYKE) and the Central Association of Chimney Sweeps organised a campaign and innovation competition to find scalable black carbon reduction solutions during 2018-2019. The competition searched for solutions that will decrease and eliminate black carbon emissions in domestic burning and industrial processes and are can be applied also internationally.

Letter to the EU Heads of states

Dear Heads of State and Government, ahead the “Future of Europe Summit” in Sibiu on 9 May 2019, we would like to inform you about our call regarding climate targets for EU. On June 13, 2018 a group of Nordic organisations called on the EU and its Member States to make the European Union Paris Agreement-proof, by setting and agreeing on new, sufficiently ambitious climate targets.

Powered by WordPress.com.

Up ↑