Climate action and the 2019 Finnish government programme

The Climate Leadership Coalition is a network of businesses, universities, research organisations and local authorities founded in 2014. Its purpose is to enhance the competitiveness of businesses and research organisations, to improve their ability to respond to the threats posed by climate change and natural resource scarcity and to support them in pursuing the business... Continue Reading →

Ilmastotoimet Suomen hallitusohjelmassa 2019

Climate Leadership Coalition on yritysten, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja kaupunkien vuonna 2014 perustama verkosto. Tavoitteenamme on parantaa elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden kilpailukykyä, valmiutta vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyä hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia. CLC:llä on yli 50 jäsentä, jotka edustavat noin puolta Helsingin pörssin markkina-arvosta. http://www.clc.fi Ilmastonmuutos on suurin yksittäinen kansalaisia huolettava uhka ja... Continue Reading →

Sustainable development in the workplace menu?

On Wednesday 6 February, CLC and the Finnish Innovation Fund Sitra organised an event Workplace Menu on Sustainable Workplaces related to workplace climate activities. The keynote speaker in the event was Dr. Vanessa Timmer, the Executive Director of One Earth, a Vancouver, Canada-based environmental ‘think and do tank’ creating and imagining sustainable ways of living. Vanessa is also... Continue Reading →

Climate Leadership Coalitionin ehdotus Suomen hallitusohjelmaan 2019

Ilmastomuutosta aiempaa nopeammin hillitsevillä toimilla on kiire, ja ne on saatava käynnistettyä jo seuraavan hallituskauden aikana, linjaa Climate Leadership Coalition (CLC) hallitusohjelmatavoitteeksi. Keskeiset ilmasto-politiikan osa-alueet, joihin tulevalla hallituskaudella on panostettava, ovat EU:n ilmastopolitiikan tehostaminen sekä julkiset hankinnat ja kansalaisten aktivoiminen. CLC esittää, että EU:n tulee asettaa nollapäästötavoite viimeistään vuoteen 2050 mennessä, sopia sitovasta hiilibudjetista kasvihuonepäästöille... Continue Reading →

Kestävää kehitystä myös työpaikan ruokalistalle?

Keskiviikkona 6.2. CLC järjesti yhdessä Sitran kanssa työpaikkojen ilmastotoimiin liittyvän tilaisuuden ”Workplace menu on sustainable workplaces”. Tilaisuuden pääpuhujana oli Vanessa Timmer, joka vetää One Earth -nimistä, Vancouverissa toimivaa toimintaan keskittyvää ajatushautomoa (Think and Do Tank). Vanessa on yksi YK:n ympäristöohjelma UNEPille tehdyn ”Sustainable lifestyles: Options and opportunities in the workplace” -raportin kirjoittajista. Raportissa kuvataan, miten... Continue Reading →

YIT, Korkia and Ian Dunlop join Climate Leadership Coalition, Pertti Korhonen to chair the Advisory Board

The Climate Leadership Coalition (CLC) continues to grow and recently welcomed three new members. YIT, Korkia Group and Ian Dunlop, formerly a senior international oil, gas & coal executive, and Chair of the group which designed the first emissions trading system for Australia, all joined CLC on 29, January 2019. “Urban development and sustainable cities are... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑