Lumi valkeaksi, ilma puhtaaksi – kampanja mustan hiilen päästöjen vähentämiseksi

Arktinen alue lämpenee yli kaksi kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin ja arviolta 20–25 prosenttia pohjoisen lämpenemisestä aiheutuu mustasta hiilestä, joka on hienojakoista nokipölyä. Mustan hiilen pienhiukkaset lämmittävät ilmakehää ja laskeutuessaan lumen ja jään pinnalle ne imevät auringonvaloa, mikä nopeuttaa jään ja lumen sulamista. Noin kolmasosa mustan hiilen aiheuttamasta arktisen alueen lämpenemisestä johtuu Arktisen neuvoston jäsenmaiden omista mustan hiilen päästöistä. Lisäksi musta hiili aiheuttaa merkittäviä terveyshaittoja maailmanlaajuisesti. Mustaa hiiltä päätyy ilmaan kotitalouksien puun ja muun biomassan sekä hiilen poltosta, tieliikenteestä, työkoneista, teollisuudesta, energialaitoksista sekä öljykenttien ylijäämäöljyn ja -kaasun polttamisesta, eli soihdutuksesta. Globaalisti kotitalouksien pienpoltto aiheuttaa noin 60 prosenttia mustan hiilen päästöistä. CLC, Bioenergia ry, Sitra, Syke ja Nuohousalan Keskusliitto ry käynnistävät kampanjan mustan hiilen päästöjen vähentämiseksi. Kampanjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä mustan hiilen vaikutuksista sekä nopeuttaa päästöjen vähentämistä ja löytää uusia ratkaisuja. Kampanjassa kannustetaan organisaatioita raportoimaan omista toimistaan päästöjen vähentämiseksi.Kampanjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä mustan hiilen vaikutuksista sekä nopeuttaa päästöjen vähentämistä ja löytää uusia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Kampanjassa kannustetaan organisaatioita raportoimaan omista toimistaan päästöjen vähentämiseksi. Lisäksi kampanjassa lisätään nuohoojien avustuksella puun pienkäyttäjien osaamista keinoista, joilla kotitalouksissa mustan hiilenpäästöjä voidaan vähentää. Kampanjan yhteydessä toteutetaan myös ideakilpailu uusien ratkaisujen kehittämiseksi. Kampanja avataan 6.11.2018 ja se päättyy 31.3.2019. Loppuraportissa, joka toimitetaan Arktisen neuvoston asiantuntijaryhmille, kuvataan mustan hiilenpäästöjä vähentäneitä toimia, kampanjan aikana saatuja kokemuksia sekä ideoita ja ratkaisuja, joita voidaan soveltaa myös Suomen rajojen ulkopuolella mustan hiilen päästöjen rajoittamiseksi. Toivomme kampanjaan runsasta osanottoa. Organisaatiokohtaiset osallistumistoimet suunnitellaan tarkemmin syksyn aikana. Voit tutustua kampanjana tarkemmin kampanjasivuilla.   Aikataulu 31.3.2019 Raportti tuloksista 6.-7.5.2019 Raportin esittely Arktiselle neuvostolle   Yhteyshenkilöt Ilmoittautumiset kampanjaan ja käytännön asiat: Anna Taimisto, anna.taimisto(at)clc.fi +358 40 7341432 Mustahiiltä ja sen vähentämistä koskevat asiat ja kysymykset: Mikael Hildén, mikael.hilden(at)ymparisto.fi +358 40 740 1675   Ystävällisin terveisin, Jouni Keronen Toiminnanjohtaja Climate Leadership Coalition Hannu Murtokare Toimitusjohtaja Nuohousalan Keskusliitto Harri Laurikka Toimitusjohtaja Bioenergia ry Mari Pantsar Hiilineutraalikiertotalous ohjelman johtaja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, Sitra Mikael Hildén Professori, ilmastonmuutoksen strategisen ohjelman johtaja Suomen ympäristökeskus, Syke

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: