06syys2017

Kiertotalouden edelläkävijyys vaatii kierrätysloikan

Suomen kierrätysaste on Pohjoismaiden heikoin, eli noin 40 prosenttia. Kierrätysasteen on parannuttava, jotta voimme nousta kiertotalouden edelläkävijäksi, sanoo SOK:n vastuullisuusjohtaja ja Climate Leadership Coalitionin kansalaiscleanteech-työryhmän vetäjä Lea Rankinen. 

S-ryhmä kysyi suomalaisilta, mikä heidät saisi kierrättämään enemmän. Yksi vastauksista oli lisätä helppoutta kierrättämiseen. Vastausten perusteella muun muassa pullot, tölkit, lasi sekä paperi ja kartonki päätyvät kotitalouksissa useimmiten kierrätykseen. Vastaajista pulloja ja tölkkejä kierrätti peräti 97 prosenttia, lasia 88 prosenttia ja paperia sekä kartonkia yli 85 prosenttia. Biojätteen kierrätys on selvästi alhaisempaa, sillä vain 62 prosenttia vastaajista laittaa biojätteen kiertoon. Myös muovinkierrätyksessä on vielä paljon mahdollisuuksia, sillä muovia kertoo kierrättävänsä vain 38 prosenttia vastaajista.

Kierrätystä haittaa esimerkiksi se, ettei vastaajien kodeista löydy riittävästi tilaa lajittelulle. Lisäksi osalle vastaajista kierrätyspisteet ovat liian kaukana. Yli kolmasosa vastaajista näkee, että kierrätystä helpottaisivat siihen suunnitellut palvelut.

– Meille on tärkeää, että voimme omalta osaltamme innostaa kuluttajia kierrättämään. Muun muassa biojätteen kierrätysasteen nostamisessa on paljon potentiaalia. Biojätteestä saadaan esimerkiksi bioetanolia, jolla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita, Rankinen pohtii.

Kierrätystä helpottavat S-ryhmän toimipaikkojen yhteydessä olevat noin 400 Rinki-ekopistettä, joissa kerätään kartonki- lasi- ja metallipakkauksia ja paperia. Muovia kerätään noin 200 ekopisteessä.

Nuoret ratkaisemaan jäteongelmaa

S-ryhmä järjestää tänä syksynä nuorille suunnatun ideariihen, kierrätyshautomon, jossa pohditaan uusia kierrätysratkaisuja.

– Haluamme nyt mukaan ne, jotka joutuvat maksamaan laskun ilmastonmuutoksesta, jos mitään ei tehdä. Uskomme, että voimme saada uudelta sukupolvelta tuoreita ideoita kierrätyksen helpottamiseksi, Rankinen toteaa.

S-ryhmä hakee nuorten kierrätyshautomolle yhteistyökumppaneita.

– S-ryhmä tai sen asiakasomistajat eivät voi yksin nostaa Suomea kierrätyksen kärkimaaksi, mutta yhdessä voimme saada paljon aikaan, toteaa Rankinen.

Yhteishyvän kierrätysoppaan julkaisu on yksi S-ryhmän Paras paikka elää -vastuullisuusohjelman sadasta teosta. Lue lisää: paraspaikkaelaa.fi. Kierrätyskyselyyn vastasi toukokuun aikana lähes 4 000 henkilöä. Kyselyä jaettiin S-ryhmän sosiaalisen median kanavissa. Tutustu oppaaseen: https://www.yhteishyva.fi/kierratysopas

Share:
  • 6 syys, 2017
  • Unna Lehtipuu
  • 0 Comments
  • . Lea Rankinen, Climate Leadership Coalition, edelläkävijä, kierrätysaste, kiertotalous, S-ryhmä,

Share This Story

Categories

Comments