Lausunto valtioneuvoston selonteosta kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda 2030:sta – kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavaksi

(VNS 1/2017 vp) Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Climate Leadership Councililta (CLC) kirjallista lausuntoa Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti (https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/VNS+1/2017 ) ja asiantuntijamme on kutsuttu kuultavaksi 31.3.2017. Kiitämme mahdollisuudesta tulla kuulluksi asiassa. Hallituksen kansallinen Agenda2030-toimeenpano rakentuu kahden painopistealueen ympärille. Nämä painopisteet ovat hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi,... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑