Ilmastonmuutos kiinnostaa yrityksiä – CLC:n jäsenmäärä kasvoi

Ilmastonmuutoksen torjunnan liiketoimintamahdollisuuksiin keskittyvä Climate Leadership Coalition (CLC) kasvatti jälleen jäsenmääräänsä. Vuoden 2016 lopussa jäseniä oli 31 ja yhdistyksen hallitus hyväksyi 8.2.2017 uusiksi jäseniksi Energiateollisuus ry:n, Turun Yliopiston, Åbo Akademin ja Ålandsbankenin. Jäsenmäärän kasvun taustalla on yritysten huoli ilmastonmuutoksen kiihtymisestä ja ymmärrys sen hillitsemiseen tarvittavista liiketoimintaratkaisuista. Vuosi 2016 oli maailman mittaushistorian lämpimin. Seitsemästätoista lämpimimmästä vuodesta 16... Continue Reading →

Lausunto valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

(VNS 7/2016 vp) Eduskunnan ympäristövaliokunta on pyytänyt Climate Leadership Councililta (CLC) kirjallista lausuntoa valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 ja asiantuntijamme on kutsuttu ympäristövaliokuntaan kuultavaksi 15.2.2017. Kiitämme mahdollisuudesta lausua ja tulla kuulluksi asiassa. Energia- ja ilmastostrategian lähtökohtana on EU:n Suomelle sekä Sipilän hallituksen hallitusohjelman asettamat tavoitteet ja strategiassa on tunnistettu niiden saavuttamiseksi tarvittavia... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑