21syys2016

Keskustelua yritysten keinoista ja mahdollisuuksista sopeutua muuttuvaan ilmastoon

Ilmastobisneslogot Maanantaina 19.9.2016 yrityksiä ja organisaatioita kokoontuu keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia niistä käytännön keinoista, joita yrityksillä on muuttuvaan ilmastoon sopeutumiseksi. Ilmastonmuutos on globaali haaste, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan yhteistyötä sekä samanaikaisia toimia niin ilmastonmuutoksen hillinnän kuin sopeutumisenkin saralla. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tarkoittaa kykyä mukautua ilmastonmuutokseen, ehkäistä ja lieventää sen haitallisia vaikutuksia tai selviytyä sen seurauksista sekä kykyä hyödyntää muutoksesta syntyviä mahdollisuuksia.

Yritysten näkökulmasta sopeutuminen voi olla esimerkiksi ilmastoriskien kartoittamista ja hallintaa, uusien toimintatapojen käyttöönottoa tai aluevaltauksia uusilla liiketoimintamahdollisuuksilla. Yrityksissä sopeutuminen voi konkretisoitua esimerkiksi yrityksen strategiatyössä, yritysvastuullisuudessa, riskienhallinnassa ja viestinnässä. Tilaisuuden toteuttavat yhteistyössä Tapio Oy, maa- ja metsätalousministeriö, FIBS ja Climate Leadership Coalition.

Share:
  • 21 syys, 2016
  • Tuula Sjöstedt
  • 0 Comments
  • bisnes, ilmasto, ilmastonmuutos, liiketoiminta, sopeutuminen,

Share This Story

Categories

Comments