30kesä2016

KL: Energiavarastointiin on useita ratkaisuja

Tämä mielipidekirjoitus on julkaistu Kauppalehden Debatti-sivulla 30.6.2016.

Kauppalehdessä (16.6.) julkaistussa Debatti-kirjoituksessa pyydettiin Climate Leadership Coalitionia kertomaan jotakin konkreettista viitaten kirjoitukseemme (KL 14.6.).

Kirjoittaja haluaa kuulla kantamme ydinvoimaan, aurinko- ja tuulienergian tukiin sekä vesivoimaan pohjautuvaan energian varastointiin.

Climate Leadership Coalition näkee ydinvoiman hiilidioksidipäästöttömänä energian tuotantomuotona, jonka kilpailukyvyn uusiutuva energia tulevaisuudessa haastaa. Jotta uusiutuva energia voisi korvata ydinvoiman, tarvitaan uusiutuvien rinnalle energiavarastoja. Vesivoiman käyttö energiavarastona on nykyisistä kaupallisista ratkaisuista paras, mutta useita muitakin on kehitteillä. Yksi lupaavimmista on ns. power-to-gas eli metaanin teko sähköllä silloin, kun sähkö on halpaa. Maakaasu- ja LNG-infrastruktuuria hyödyntäen tästä voi kehittyä suuren mittakaavan varastointiratkaisu.

Aurinko- ja tuulienergian suhteen kantamme on, että tukia tulee käyttää potentiaalisten teknologioiden kehityksen alkuvaiheessa. Kun on saavutettu kaupallinen kilpailukyky, tuet pitäisi lopettaa ja toimia mahdollisimman markkinalähtöisesti ja teknologianeutraalisti.

Markkinalähtöisen toiminnan edellytys on myös se, että saastuttavilla fossiilipäästöillä on hinta, joka kannustaa vähentämään fossiilienergian käyttöä ja investoimaan puhtaisiin vaihtoehtoihin sekä kehittämään uusia ratkaisuja riittävässä laajuudessa. YK julkisti huhtikuussa arvion, että hiilidioksidihinnan pitäisi olla vähintään 100 dollaria tonnilta, jotta saataisiin riittävä muutosvauhti alle kahden celciusasteen tavoitteeseen pääsemiseksi. Tällaista hintatasoa ehdotetaan käytettävän jo nyt yritysten investointien suunnittelussa, vaikka markkinahinnat eivät vielä olekaan tällä tasolla. EU:ssa päästöoikeuden hinta on noin kuusi euroa tonnilta.

Climate Leadership Coalition tekee aloitteita ilmastoliiketoiminnan kehittämiseksi. Ensimmäisen kärkihankkeen seurauksena Sitra perusti Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön, joka kehittää pääkaupunkiseudusta ja Lahdesta maailmanluokan testialueen puhtaissa ja älykkäissä ratkaisuissa. Muita aloitteita viime vuonna olivat Helsingin pörssin hiilijalanjäljen selvittäminen sekä ilmasto- ja hiiliriskien analyysimenetelmien kehittäminen. Vuoden 2016 keskeisiä teemoja ovat muun muassa hiilidioksivapaiden investointie vauhdittamiskeinot, uusien ratkaisujen kehitys energia-, rakentaminen- ja liikenne-alueille ja kiertotaloussovellukset.

Jouni Keronen, toiminnanjohtaja, Climate Leadership Coalition ry

Share:
  • 30 kesä, 2016
  • Tuula Sjöstedt
  • 0 Comments
  • aurinko, energia, hiilijalanjälki, ilmasto, tuuli, uusiutuva, ydinvoima,

Share This Story

Categories

Comments