25huhti2016

SKF on ilmastoratkaisujen globaali edelläkävijä 

Ruotsalainen SKF on paitsi maailman tunnetuin laakerinvalmistaja myös yksi ilmastonmuutoksen vastaisen kamppailun kärkiyhtiöitä maailmassa.

SKF on tehnyt ilmastonmuutoksen vastustamisesta keskeisen osan strategiaansa. Yhtiössä se nähdään välineenä parantaa konsernin omaa ja myös sen asiakkaiden tulosta. Yhtiön vuosien 2010-2015 tuloskehitys osoittaa strategian toimineen. Päästövähennysten rinnalla yhtiön tulos on parantunut.

Laakereista, tiivisteistä ja voitelujärjestelmistään tunnettu SKF julkisti kunnianhimoisen ilmasto- ja tuotestrategiansa, SKF BeyondZeron vuonna 2005. Sen isä on toimitusjohtajana vuosina 2003-2015 toiminut skotlantilainen Tom Johnstone.

Yhtiö tarkistaa BeyondZero-ohjelman tavoitteensa viiden vuoden välein. Tänä vuonna asetetaan uudet tavoitteet vuosille 2017-2022.

”Tavoitteenamme on supistaa paitsi omien tuotteittemme ympäristövaikutuksia, myös tarjota asiakkaillemme tuotteita ja ratkaisuja, joilla he voivat pienentää omia ympäristövaikutuksiaan. Näin BeyondZero-ratkaisu vähentää esimerkiksi hiilidioksidipäästöjä koko elinkaarensa aikana”, sanoo SKF Suomen toimitusjohtaja Vesa Alatalo.

Osuus kasvaa nopeasti 

Vuonna 2015 BeyondZero-tuotteiden osuus konsernin vajaan kahdeksan miljardin euron liikevaihdosta oli noin 600 miljoonaa euroa eli 7,75 prosenttia. Tänä vuonna osuus aiotaan nostaa reiluun miljardiin euroon. Seuraavina vuosina se kasvaa vielä entisestään.

Mitkä ratkaisut pääsevät BeyondZero-tuotevalikoimaan?

”Elinkaariajatteluun perustuvien BeyondZero-ratkaisujen pitää olla SKF:n aiemmin tarjoamia ratkaisuja ympäristöystävällisempiä ja ominaisuuksiltaan parempia. Ne on suunniteltu luomaan asiakkaillemme lisäarvoa mahdollisimman monesta eri näkökulmasta”, Alatalo sanoo.

BeyondZero-tuotteissa käytetään vain sertifioituja raaka-aineita, ja tuotesuunnittelussa tavoitteina ovat hyvä käytettävyys, energiatehokkuus sekä elinkaarikustannusten ja ympäristövaikutusten minimointi.

Uusiutuvan energian osuus on korkea valmistusprosessissa ja yhtiön logistiikassa.

Kaikki SKF:n uudet tehdas- ja logistiikkarakennukset täyttävät LEED-sertifikaatin standardit. Kaikki konsernin energiaratkaisut täyttävät puolestaan ISO 5001- energiastandardin, jota SKF edellyttää myös omilta suurimmilta tavarantoimittajiltaan. Konsernin ja koko toimitusketjun hiilidioksidijälki halutaan painaa mahdollisimman pieneksi.

Vuosina 2006-2013 yhtiön liikevaihto kasvoi 20 prosenttia, mutta samalla tuotannon sitoman energian määrä ja hiilidioksidipäästöt vähenivät 13 prosenttia.

Yhtiön käyttämän kokonaisenergian on määrä olla vuonna 2016 viisi prosenttia alemmalla tasolla kuin vuonna 2006. Vuoden 2015 lopussa yhtiö oli pudottanut energiankulutustaan jo 17 prosenttia vuoden 2006 tasoon verrattuna eli miltei saavuttanut kokonaistavoitteensa. Samanaikaisesti toisena tavoitteena on viiden prosentin vuotuinen vähennys tuotannossa käytettävässä energiassa.

SKF:llä on oma logistiikkayhtiö SKF Logistics Services. Se asetti vuonna 2011 tavoitteekseen pudottaa hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia tonnia/kilometriä kohti vuoteen 2016 mennessä. Tavoitteeseen pääsy edellyttää yhteistyötä paitsi SKF:n kaikkien omien toimijoiden myös ulkopuolisten yhteistyökumppanien kanssa.

Ulkopuolinen auditoija päättää 

BeyondZero-tuotevalikoimaan hyväksyttävien ratkaisujen määrittely tapahtuu siten, että SKF:n sisällä analysoidaan ensin uuden tuotteen tai ratkaisun mahdollisuudet päästä BeyondZero-tuotevalikoimaan. Sen jälkeen ulkopuolinen auditoija arvioi ratkaisun uudelleen ja päättää lopullisesta hyväksymisestä.

BeyondZero-ratkaisuja löytyy yhtiön kaikissa tuoteryhmissä eli laakereissa, tiivisteissä, sylintereissä ja voitelujärjestelmissä. SKF valmistaa tuotteita teollisuuden laitevalmistajille, raskaalle teollisuudelle ja autoteollisuudelle.

Hyvä esimerkki BeyondZerosta on SKF:n autoteollisuudelle kehittämä uudenlainen pyöränlaakeri, jonka kitka on 20 prosenttia aiempaa laakerimallia pienempi. Pienempi kitka säästää polttoainetta ja vähentää auton hiilidioksidipäästöjä koko laakerin elinkaaren aikana.

Yhtiö on kehittänyt esimerkiksi bussinoven avausmekanismin, joka säästää energiaa 80-90 prosenttia paineilmalla toimiviin oviin verrattuna, sekä 30 prosenttia aiempaa kevyemmän alumiinista valmistetun keskilaakerin.

Muurame ja BeyondZero 

SKF:llä on Suomessa teollisuuden ja ajoneuvojen voitelujärjestelmiä valmistava tehdas Muuramessa. Siellä on 100 työntekijää.

”Muurame on ollut mukana BeyondZerossa jo vuosia ja saavuttanut hyviä tuloksia. Tehdas lämmitetään pelleteillä ja se käyttää vain vihreää sähköä. Tehtaan tuotteiden kierrätysprosessi on lähes sata”, Alatalo sanoo.

Muuramessa kehitetty BeyondZero-tuote, SKF Flowline kiertovoitelujärjestelmä, poistaa yli 90 prosenttia voiteluöljyssä olevasta ilmasta ja vapaasta vedestä. Se käyttää järjestelmässä olevasta voiteluöljystä itse voiteluun yli 90 prosenttia, kun perinteisesti prosentti on ollut 30-50.

Järjestelmän käyttämä moderni pumppaustekniikka tuottaa myös merkittävät energiasäästöt. Uuden voitelujärjestelmän säiliökoko on noin 60 prosenttia pienempi kuin perinteisissä ratkaisuissa. Näin tuotteen elinkaaren aikana saadaan merkittäviä hyödyke- ja materiaalisäästöjä.

SKF on CLC:n jäsen 

SKF liittyi vuodenvaihteessa johtavien suomalaisyritysten ja organisaatioiden perustaman Climate Leadership Coalitionin (CLC) jäseneksi. Jäseniä aktiivisesti toimivassa yhdistyksessä on nyt 28.

”On hienoa, Suomessa on perustettu tällainen ilmastoliiketoimintoja kehittävien yritysten yhdistys. Sen puitteissa voi jakaa kokemuksia ja oppia lisää muilta”, sanoo Alatalo.

Hiilineutraalit ratkaisut kiinnostavat myös suomalaisia yrityksiä. Ensi kuussa valmistuu VTT:n Sitralle tekemän hiilikädenjälki-selvityksen ensimmäinen osa. VTT on selvittänyt, minkälaisia malleja maailmalta löytyy yritysten pyrkiessä tuotteillaan hiilineutraaliuteen.

Selvityksen valmistuttua VTT ja kymmenkunta mukana olevaa yritystä haluavat käynnistää kaksivuotisen tutkimushankkeen, jolla pyritään kehittämään hiilineutraalien ratkaisujen metodologiaa ja mittausmenetelmiä.

Share:
  • 25 huhti, 2016
  • Tuula Sjöstedt
  • 0 Comments
  • beyondzero, energia, energiatehokkuus, hiilidioksidipäästöt, lisäarvo, SKF, ympäristö,

Share This Story

Categories

Comments