Yritykset avainasemassa ilmastonmuutoksen ratkaisuissa

Yritysten kiinnostus ilmastonmuutoksen torjuntaan on kasvanut. Pariisin ilmastosopimus luo hyvät puitteet ilmastonmuutoksen globaalille hillinnälle. Sopimus sisältää useita yritysten toivomia tavoitteita, kuten läpinäkyvän raportoinnin, säännöt, joilla päästökauppa voidaan maailmanlaajuisesti integroida ilmastonmuutoksen torjuntaan, sekä viiden vuoden välein tarkistettavat yhteiset tavoitteet. Yritysten kasvanut kiinnostus näkyy Suomessa myös Climate Leadership Coalitionin jäsenmäärässä. Kestäviä ratkaisuja globaaleihin ympäristöhaasteisiin etsivällä yhdistyksellä on... Continue Reading →

Pariisissa toinen viikko ratkaisee lopputuloksen

Jennifer Morgan ja David Waskow ovat tehneet mielenkiintoisen yhteenvedon Pariisin ilmastokokouksen ensimmäisen viikon tapahtumista. Samalla kirjoittajat ennakoivat, mitä ratkaisevan toisen viikon aikana voisi tapahtua. Ohessa on suomennettu tiivistelmä yhteenvedosta. Otsikko on CLC:n viestintätiimin tekemä.   Pariisissa toinen viikko ratkaisee lopputuloksen Pariisin ilmastokokouksen ensimmäinen viikko osoitti, että valtaosa eri valtioiden delegaatioista on tullut kaupunkiin tekemään sopimusta.... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑