Investointien kasvu mittaa Pariisin kokouksen onnistumisen

Pariisin ilmastokokouksen tavoitteena on kaikki maat kattava ja sitova ilmastosopimus vuodesta 2020 eteenpäin ja maapallon lämpötilan nousun pitäminen alle 2C asteessa. Sopimuksen tulee edistää ilmastonmuutosta hillitseviä toimia jo ennen vuotta 2020. Tavoitteen toteutuminen edellyttää hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävien puhtaan energian ja ilmastomyönteisten investointien nelinkertaistamista vuoden 2013 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Valtaosa ilmastomyönteisistä investoinneista tulee yksityisiltä yrityksiltä.... Continue Reading →

Helsingin pörssin hiilijalanjälki selvitetty

Sitran teettämä tutkimus osoittaa, että Helsingin pörssi on vertailuindekseihin (DAX, OSEBX) nähden vähäpäästöisempi, mutta kuitenkin hiili-intensiivisempi kuin MSCI World -indeksi, jota yleisesti käytetään globaalina vertailuindeksinä. "Vastuulliset sijoittajat haluavat tietää, mistä heidän sijoitustensa hiilijalanjälki muodostuu. Siksi on tärkeää lisätä läpinäkyvyyttä Nasdaq Helsingin pörssi-indeksiin ja siihen listattuihin yrityksiin. Ilmastonmuutosta pitää hillitä nyt, ja sijoittajilla on tärkeä rooli... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑