VTT vahvistamaan CLC:n innovaatio-osaamista

CLC:n teknis-tieteellinen innovaatio-osaaminen vahvistuu, kun sen uutena jäsenenä aloittaa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

“Olen iloinen CLC:n saadessa joukkoonsa kansallisesti merkittävän tutkimuslaitoksen. CLC:n tarkoituksena on kannustaa jäseniään ja muita merkittäviä organisaatioita kehittämään uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. VTT:n korkea tieteellinen ja tutkimuksellinen osaaminen tuo vankan perustan konkreettisten avausten löytämiseksi. Ilmastonmuutosta ei voida hillitä ilman tieteellisen yhteisön ja yritysten välistä yhteistyötä.” Sanoo CLC:n toiminnanjohtaja Jouni Keronen.

“CLC:n jäsenenä voimme tuoda yhteistyöhön moniteknologisen osaamisemme ja innovointikykymme, joka luo hyvän pohjan vähähiilisen tulevaisuuden visioinnille ja toteuttamiselle sekä alan liiketoiminnan kasvattamiselle Suomessa”, toteaa VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori.

Climate Leadership Coalition – yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia.

www.vtt.fi

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: