VTT vahvistamaan CLC:n innovaatio-osaamista

CLC:n teknis-tieteellinen innovaatio-osaaminen vahvistuu, kun sen uutena jäsenenä aloittaa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. "Olen iloinen CLC:n saadessa joukkoonsa kansallisesti merkittävän tutkimuslaitoksen. CLC:n tarkoituksena on kannustaa jäseniään ja muita merkittäviä organisaatioita kehittämään uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. VTT:n korkea tieteellinen ja tutkimuksellinen osaaminen tuo vankan perustan konkreettisten avausten löytämiseksi. Ilmastonmuutosta ei voida hillitä ilman tieteellisen yhteisön ja... Continue Reading →

Yritykset panostavat vähähiilisyyteen, 7 uutta jäsentä Climate Leadership Coalitioniin

Ilmastonmuutokseen vakavasti suhtautuvien ja valmiuksiaan sen ratkaisemiseksi kehittävien yritysten ja organisaatioiden joukko laajenee. Sitran Taloustutkimuksella teettämän kyselytutkimuksen mukaan 83% suomalaisista yrityksistä näkee ilmastonmuutoksen merkittävänä toimintaansa vaikuttavana tekijänä. Tämä näkyy myös CLC:n toiminnan laajentumisena kun aiempien jäsenten lisäksi helmikuussa mukaan liittyivät omilla toimialoillaan johtavien organisaatioden joukkoon kuuluvat Finnair, Ilmarinen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Nordea, Porvoon Energia, VVO... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑